Nadbużański Park Krajobrazowy

Zamieszkaj w otoczeniu przyrody

Nadbużański Park Krajobrazowy

Nasza inwestycja znajduje w pobliżu jednego z największych parków krajobrazowych w Polsce. Obejmuje on ochroną 120 kilometrów rzeki Bug, a jego obszar jest bardzo zróżnicowany. Aż jedna trzecia powierzchni to kompleksy leśne i pozostałości dawnych puszcz, w innych częściach możemy znaleźć natomiast piaszczyste wydmy, łąki zalewowe czy strefy podmokłe z borami sosnowymi. 

Nadbużański Park Krajobrazowy ma chronić:

  • swobodnie meandrującą rzekę Bug,
  • rzadkie gatunki roślin,
  • zagrożone gatunki zwierząt,
  • charakter zabudowy wiejskiej, 
  • krajobraz rolniczy. 
Nadbużański Park Krajobrazowy

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego funkcjonują pomniejsze rezerwaty przyrody, a także szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, które doprowadzą turystów do najciekawszych zakątków i zabytków. W Dolinie Bugu panują doskonałe warunki dla wielbicieli aktywności fizycznej, zbieraczy grzybów oraz obserwatorów fauny i flory. 

Park jest domem dla ponad 190-ciu gatunków ptaków. Możemy spotkać i usłyszeć okazy takie, jak: rybitwy rzeczne, zimorodki, czaple siwe, bociany czarne, żurawie czy orliki krzykliwe. W lasach i borach żyją jelenie, sarny i łosie, a wody rzeki obfitują w rozmaite gatunki ryb. Ponadto szczególną ochroną objęte są cztery zwierzęta zagrożone wyginięciem: chomik europejski oraz trzy rodzaje nietoperzy – mroczek, borowiaczek i mopek.

Nadbużański Park Krajobrazowy

Flora Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy ponad 1000 gatunków roślin. Aż 136 z nich jest objętych ścisłą ochroną, a 391 to okazy rzadkie w skali kraju. Na tle zieleni wyróżniają się barwne kwiaty – gnidosz błotny, kosaciec syberyjski, kukułka szerokolistna, lilia złotogłów, naparstnica czy pełnik europejski. Bardzo istotne jest utrzymanie różnorodności biologicznej, więc mimo ich zachwycających kolorów należy podziwiać je z dystansu. 

W Wyszkowie ma swój początek Nadbużański Szlak Rowerowy, nazywany również niebieskim. Jego długość to nieco ponad 420 kilometrów, a ostatni przystanek mieści się w Hrubieszowie. Drogi o niskim natężeniu ruchu sprzyjają aktywności całej rodziny. Trakt wiedzie przez tereny ciekawe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym. Na trasie spotkamy barwne łąki, zachwycające rezerwaty, istotne pomniki przyrody i ciekawe zabytki. 

Zobacz dostępne mieszkania i lokal usługowe